top of page

Date and time is TBD

|

Pen y Fai Church in Wales Primary School

PEN Y FAI RESIDENTS ONLY

PEN Y FAI RESIDENTS ONLY
PEN Y FAI RESIDENTS ONLY

Time & Location

Date and time is TBD

Pen y Fai Church in Wales Primary School, Church Rd, Pen-y-fai, Bridgend CF31 4LX, UK

Guests

About the event

*These sessions are funded for residents of Pen-y-Fai. You will be asked for your address when booking your place *

Come and join the tiny snail as she travels around the world on the tail of the great big grey-blue humpback whale. While they encounter the power of the sea they also discover the perils of swimming too close to the shore. Can the snail save the whale after he is beached in a secluded bay?

A bilingual session with storytelling, live violin music, dress up, craft, singing and a chance to explore instruments. The session is suitable from birth to the age of 5.

We look forward to seeing you!

Ellie + Haz

_______________________________

*Mae'r sesiynnau yma wedi'u ariannu ar gyfer trigolion Pen-y-Fai yn unig. Bydd rhaid rhoi eich cyfeiriad pan yn archebu tocyn.*

Dewch i ymuno â'r malwoden fach wrth iddi deithio o amgylch y byd ar gynffon y morfil cefngrwm mawr llwydlas. Wrth iddynt gyfarfod â pŵer y môr maent hefyd yn darganfod peryglon nofio yn rhy agos at y lan. A all y falwoden achub y morfil ar ôl iddo lanio mewn bae diarffordd?

Sesiwn ddwyieithog gydag amser stori, cerddoriaeth feiolin fyw, gwisgo lan, crefft, canu a chwarae offerynnau. Mae'r sesiwn yn addas i fabis a phlant lan at 5 mlwydd oed.

Edrychwn ymlaen i'ch gweld!

Ellie + Haz

Tickets

  • 1 adult, 1 child

    £0.00
  • Additional Child

    £0.00
  • Additional Adult

    £0.00

Total

£0.00

Share this event

bottom of page